Xét Nghiệm Nhanh

Tel: 0909 000 966
E-Mail: xetnghiemtannoi@gmail.com
2 Nơ Trang Long, Phường 12
Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Tư Vấn
Miễn Phí
Lấy mẫu xét nghiệm
tận nơi.