Hiển thị 1–12 trong 47 kết quả

Bể điều nhiệt (Xét Nghiệm Nhanh)

Bể điều nhiệt lắc (Xét Nghiệm Nhanh)

Bể điều nhiệt lạnh (Xét Nghiệm Nhanh)

Bể điều nhiệt lạnh tuần hoàn (Xét Nghiệm Nhanh)

Bể điều nhiệt nóng có tuần hoàn (Xét Nghiệm Nhanh)

Bể điều nhiệt nóng lạnh (Xét Nghiệm Nhanh)

Bộ kiểm tra nước SERA

1,500,000

Bộ xác định BOD (Trung Tâm Xét Nghiệm Nhanh)

Bút đo TDS

Cân phân tích (Xét Nghiệm Nhanh)

CẢNH BÁO PH – SEACHEM PH ALERT

300,000

Đo amoniac cảm ứng – SEACHEM AMONIA ALERT

300,000